Archives : Marzec-2018

Home » 2018 » Marzec

W ramach swojej sesji wiosennej roku 2018 w Berlinie Europejskie Stowarzyszenie Sędziów  Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) przy udziale znawców polskiego systemu sądownictwa, wspólnie z publicznością analizowało aktualną sytuację sądów w Polsce i rozważało kwestię, co oznaczają polskie reformy sądownictwa dla polskich sędziów oraz dla reszty Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się ..

Read more

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji niemal 150131 prezesów i wiceprezesów sądów. W wielu przypadkach decyzje zostały skrytykowane przez organy samorządu sędziowskiego z uwagi na brak ich merytorycznego ..

Read more

Najczęściej pojawiające się i najbardziej typowe działania administracji sądowej, które łatwo mogą prowadzić do naruszeń niezawisłości stały się podstawą do sformułowania, na zasadzie antytezy ,,Zbioru dobrych praktyk nadzorczych”. Ostatnie cztery tezy wskazują na najbardziej rażące formy ingerowania w niezawisłość.  Powstały one w wyniku prac Forum Współpracy Sędziów i zostały przesłane do KRS celem rozważenia podjęcia ..

Read more

W dniu 17 marca 2018, międzynarodowe stowarzyszenie sędziów i prokuratorów MEDEL opublikowało deklarację solidarności z irlandzką sędzią Aileen Donelly i potępiło ataki personalne polskich mediów na sędzię Donelly i ataki polskich władz na niezależne sądownictwo w Polsce. Pełny tekst deklaracji (po angielsku) można znaleźć tutaj: MEDEL_declaration Ire..

Read more

Sędzia Irlandzkiego Sądu Najwyższego (High Court) Aileen Donelly, wstrzymała ekstradycję obywatela polskiego Artura Celmera, poszukiwanego przez Polskę Europejskim Nakazem Aresztowania za przemyt narkotyków. Jak stwierdziła: “głębokie” zmiany prawne w polskim systemie sądowniczym, podważają wzajemne zaufanie między sądownictwem krajów EU, na gruncie którego działa Europejski Nakaz Aresztowania. Sędzia zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ..

Read more