Archives : Marzec-2018

Home » 2018 » Marzec

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji niemal 150131 prezesów i wiceprezesów sądów. W wielu przypadkach decyzje zostały skrytykowane przez organy samorządu sędziowskiego z uwagi na brak ich merytorycznego ..

Read more

Najczęściej pojawiające się i najbardziej typowe działania administracji sądowej, które łatwo mogą prowadzić do naruszeń niezawisłości stały się podstawą do sformułowania, na zasadzie antytezy ,,Zbioru dobrych praktyk nadzorczych”. Ostatnie cztery tezy wskazują na najbardziej rażące formy ingerowania w niezawisłość.  Powstały one w wyniku prac Forum Współpracy Sędziów i zostały przesłane do KRS celem rozważenia podjęcia ..

Read more

W dniu 17 marca 2018, międzynarodowe stowarzyszenie sędziów i prokuratorów MEDEL opublikowało deklarację solidarności z irlandzką sędzią Aileen Donelly i potępiło ataki personalne polskich mediów na sędzię Donelly i ataki polskich władz na niezależne sądownictwo w Polsce. Pełny tekst deklaracji (po angielsku) można znaleźć tutaj: MEDEL_declaration Ire..

Read more

Sędzia Irlandzkiego Sądu Najwyższego (High Court) Aileen Donelly, wstrzymała ekstradycję obywatela polskiego Artura Celmera, poszukiwanego przez Polskę Europejskim Nakazem Aresztowania za przemyt narkotyków. Jak stwierdziła: “głębokie” zmiany prawne w polskim systemie sądowniczym, podważają wzajemne zaufanie między sądownictwem krajów EU, na gruncie którego działa Europejski Nakaz Aresztowania. Sędzia zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ..

Read more

Krajowa Rada Sądownictwa powstała w 1989 w wyniku projektu przygotowanego przez prawników opozycji demokratycznej – Solidarności. Bazując na najlepszych wzorcach europejskich, miała zabezpieczyć niezależność sądów i niezawisłość sędziów, cechy wymiaru sprawiedliwości nieznanej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: KRS powierzono znaczne kompetencje w zakresie nominacji sędziowskich, udziału w powoływaniu prezesów sądów oraz stanie na straży niezależności ..

Read more

“Udawany Trybunał” z usłużnymi sędziami, którym przewodniczy “udawany Prezes TK” otrzymał kluczową rolę w przejmowaniu państwa przez partię władzy. Analizując rok 2017, można posłużyć się metaforą Ziblatta i Levitzkiego, o “pojmaniu sędziów”, która wiąże się z trzema połączonymi procesami: wykorzystanie sądów jako broni przeciwko opozycji instrumentalizację TK dla wykorzystania do realizacji celów politycznych wykorzystanie TK ..

Read more