Biuro Narodów Zjednoczonych d.s. Praw Człowieka zaniepokojone extremistyczną retoryką w Polsce

Home » Media » Biuro Narodów Zjednoczonych d.s. Praw Człowieka zaniepokojone extremistyczną retoryką w Polsce
Media Brak komentarzy

“Polskie społeczeństwo obywatelskie było źródłem inspiracji dla aktywności obywatelskich w krajach postkomunistycznych i nie tylko” – powiedziała Brigit Van Hout, Regionalny Przedstawiciel Biura Narodów Zjednoczonych d.s. praw człowieka w Europie.
“Jednakże nasze wizyty potwierdziły, że reformy implementowane od 2015r. stopniowo erodowały zasadę trójpodziału władzy w Polsce i wpłynęły na prawa do wolności zgromadzeń, stowarzyszania się i wypowiadania się. Ograniczyło to znacząco przestrzeń do konstruktywnego dialogu między rządem a społeczeństwem obywatelskim.”

W ciągu dwóch i pół roku, serią zmian ustawowych, upolityczniono biuro Prokuratora Generalnego, ograniczono nadzór sądowy nad działaniami antyterrorystycznymi, wzmocniono rządową kontrolę sądownictwa, mediów oraz funduszy społeczeństwa obywatelskiego. Wiele niezależnych instytucji zostało rozwiązanych, osłabionych, poddanych lub zagrożonych obcięciem funduszy lub publicznie oczernianych przez ważnych polityków i media. Komisja Europejska ostrzegła, że sytuacja opisano powyżej, stanowi poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce.

http://www.europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPage=true

Please follow and like us: