Kostytucyjny zamach stanu w Polsce (Verfassungsblog.de, prof. Tomasz Koncewicz)

Home » Media » Kostytucyjny zamach stanu w Polsce (Verfassungsblog.de, prof. Tomasz Koncewicz)
Media Brak komentarzy

“Udawany Trybunał” z usłużnymi sędziami, którym przewodniczy “udawany Prezes TK” otrzymał kluczową rolę w przejmowaniu państwa przez partię władzy. Analizując rok 2017, można posłużyć się metaforą Ziblatta i Levitzkiego, o “pojmaniu sędziów”, która wiąże się z trzema połączonymi procesami:

  1. wykorzystanie sądów jako broni przeciwko opozycji
  2. instrumentalizację TK dla wykorzystania do realizacji celów politycznych
  3. wykorzystanie TK do legitymizacji wszystkich niekonstytucyjnych rozwiązań przedstawionych TK przez większość rządzącą…

Pełny tekst: https://verfassungsblog.de/the-court-is-dead-long-live-the-courts-on-judicial-review-in-poland-in-2017-and-judicial-space-beyond/

 

Please follow and like us: