Archives : Kwiecień-2018

Home » 2018 » Kwiecień

Le Monde opublikował artykuł, w którym określa się zmiany w ustawach sądowych jako “kosmetyczne” http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/16/pologne-les-parlementaires-ne-modifient-qu-a-la-marge-la-reforme-controversee-de-la-justice_5286273_3214.h..

Read more

23 kwietnia 2018 r. w Warszawie, ul. Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower) odbędzie się konferencja organizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ,  zatytułowana: Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości. Konferencja jest wynikiem rosnącego zainteresowania tematyką udziału czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ma ona stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczeń ..

Read more

Szkody spowodowane przez reformę sądownictwa nie zostaną naprawione przez kosmetyczne zmiany, zaproponowane ostatnio przez Polskę, w celu osiągnięcia kompromisu z EU. Nie dotykają one najważniejszych problemów – możliwości usunięcia do 40% sędziów Sądu Najwyższego, łącznie z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego oraz prerogatyw ministra sprawiedliwości w zakresie dyscyplinowania sędziów. Więcej w artykule poniżej: https://www.politico.eu/article/poland-judiciary-rule-of-law-europe-must-..

Read more

Zarząd ENCJ rozważa pozbawienie nowej, upolitycznionej KRS, członkowstwa w ENCJ. “ostatnie zmiany prawne dotyczące KRS, które są częścią szerszej reformy sądownictwa, uzasadniają pytanie, czy KRS w swojej obecnej formie może być postrzegana jako następca organizacji, która została członkiem ENCJ”. Więcej (w języku angielskim), można przeczytać tutaj: https://www.encj.eu/index.php/node/..

Read more

Human Rights Watch opublikowała artykuł w którym zauważa, że ostatnie obietnice rządu RP w zakresie wprowadzenia zmian do ostatnich ustaw dewastujących sądownictwo nie są wiarygodne. https://www.hrw.org/news/2018/04/03/polands-government-devastates-its-sup..

Read more