Prezydent USA powinien wesprzeć demokrację w Polsce – Hillary Bass

Home » Media » Prezydent USA powinien wesprzeć demokrację w Polsce – Hillary Bass
Media Brak komentarzy

„Prezydent USA powinien ustanowić specjalnego przedstawiciela ds. przywrócenia demokracji w Polsce i w regionie. Powinien także zachęcić instytucje powołane do utrzymywania demokracji w Europie – wliczając OBWE i NATO – do obserwowania i pociągnięcia do odpowiedzialności tych polityków, którzy podważają niezależność sądownictwa i rządy prawa, od których zależy nasze wspólne bezpieczeństwo i wolność” – pisze Prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników, Hillary Bass.

http://www.insidesources.com/urgent-need-u-s-oppose-threat-judiciary-poland/

Please follow and like us: