Category : Komentarze do ustaw

Home » Archive by category : Komentarze do ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa powstała w 1989 w wyniku projektu przygotowanego przez prawników opozycji demokratycznej – Solidarności. Bazując na najlepszych wzorcach europejskich, miała zabezpieczyć niezależność sądów i niezawisłość sędziów, cechy wymiaru sprawiedliwości nieznanej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: KRS powierzono znaczne kompetencje w zakresie nominacji sędziowskich, udziału w powoływaniu prezesów sądów oraz stanie na straży niezależności ..

Read more