Category : Liczby

Home » Archive by category : Liczby

Dewastacja Sądu Najwyższego jest (przed) ostatnim etapem tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości. Niekonstytucyjne ustawy wprowadzają bowiem niższy wiek emerytalny, co spowoduje usunięcie 2/5 składu Sądu Najwyższego, w tym jego Prezes pani prof. Małgorzaty Gersdorf. W rezultacie dewastacji, z SN odejdzie wielu utytułowanych i zasłużonych dla demokracji sędziów w tym znani obrońcy opozycjonistów czy członkowie Solidarności w ..

Read more

Drugi etap dewastacji sądownictwa (po wyłączeniu Trybunału Konstytucyjnego) polega na wymianie (w dalszym ciągu niekonstytucyjnej) kierownictwa najważniejszych sądów w kraju. W tabeli poniżej podano ilościowe i procentowe wielkości zmian w sądownictwie powszechnym. Warto zauważyć że największą ilość odwołanych prezesów (%) odnotowujemy w sądach okręgowych. Prezesi tych sądów mają bowiem największy wpływ na sprawy personalne w ..

Read more