Category : Media

Home » Archive by category : Media

„Prezydent USA powinien ustanowić specjalnego przedstawiciela ds. przywrócenia demokracji w Polsce i w regionie. Powinien także zachęcić instytucje powołane do utrzymywania demokracji w Europie – wliczając OBWE i NATO – do obserwowania i pociągnięcia do odpowiedzialności tych polityków, którzy podważają niezależność sądownictwa i rządy prawa, od których zależy nasze wspólne bezpieczeństwo i wolność” – pisze ..

Read more

Niemiecki “der Spiegel” opublikował artykuł o polskiej “reformie” sądownictwa pod wymownym tytułem – “Jak w Związku Radzieckim” Tekst w języku niemieckim: http://www.spiegel.de/politik/ausland/rechtsstaat-in-polen-eu-kommission-eroeffnet-neues-verfahren-a-12..

Read more

Le Monde opublikował artykuł, w którym określa się zmiany w ustawach sądowych jako “kosmetyczne” http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/16/pologne-les-parlementaires-ne-modifient-qu-a-la-marge-la-reforme-controversee-de-la-justice_5286273_3214.h..

Read more

Human Rights Watch opublikowała artykuł w którym zauważa, że ostatnie obietnice rządu RP w zakresie wprowadzenia zmian do ostatnich ustaw dewastujących sądownictwo nie są wiarygodne. https://www.hrw.org/news/2018/04/03/polands-government-devastates-its-sup..

Read more

Sędzia Irlandzkiego Sądu Najwyższego (High Court) Aileen Donelly, wstrzymała ekstradycję obywatela polskiego Artura Celmera, poszukiwanego przez Polskę Europejskim Nakazem Aresztowania za przemyt narkotyków. Jak stwierdziła: “głębokie” zmiany prawne w polskim systemie sądowniczym, podważają wzajemne zaufanie między sądownictwem krajów EU, na gruncie którego działa Europejski Nakaz Aresztowania. Sędzia zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ..

Read more

“Udawany Trybunał” z usłużnymi sędziami, którym przewodniczy “udawany Prezes TK” otrzymał kluczową rolę w przejmowaniu państwa przez partię władzy. Analizując rok 2017, można posłużyć się metaforą Ziblatta i Levitzkiego, o “pojmaniu sędziów”, która wiąże się z trzema połączonymi procesami: wykorzystanie sądów jako broni przeciwko opozycji instrumentalizację TK dla wykorzystania do realizacji celów politycznych wykorzystanie TK ..

Read more

“Polskie społeczeństwo obywatelskie było źródłem inspiracji dla aktywności obywatelskich w krajach postkomunistycznych i nie tylko” – powiedziała Brigit Van Hout, Regionalny Przedstawiciel Biura Narodów Zjednoczonych d.s. praw człowieka w Europie. “Jednakże nasze wizyty potwierdziły, że reformy implementowane od 2015r. stopniowo erodowały zasadę trójpodziału władzy w Polsce i wpłynęły na prawa do wolności zgromadzeń, stowarzyszania się ..

Read more

Profesor Laurent Pech w swoim artykule dostępnym tutaj: (https://verfassungsblog.de/what-is-rule-of-law-backsliding/) zidentyfikował 8 kroków prowadzących kraj od demokracji do autokracji: 1. Zanikanie państwa prawa rozpoczyna się, gdy obywatele tracą wiarę w system polityczny, co jest spowodowane wzrostem nierówności społecznych, trwałym bezrobociem lub drapieżnością elit politycznych. Często to występuje jednocześnie z kryzysem partii politycznych, w czasie którego przynajmniej ..

Read more