Category : Media

Home » Archive by category : Media

Sędzia Irlandzkiego Sądu Najwyższego (High Court) Aileen Donelly, wstrzymała ekstradycję obywatela polskiego Artura Celmera, poszukiwanego przez Polskę Europejskim Nakazem Aresztowania za przemyt narkotyków. Jak stwierdziła: “głębokie” zmiany prawne w polskim systemie sądowniczym, podważają wzajemne zaufanie między sądownictwem krajów EU, na gruncie którego działa Europejski Nakaz Aresztowania. Sędzia zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ..

Read more

“Udawany Trybunał” z usłużnymi sędziami, którym przewodniczy “udawany Prezes TK” otrzymał kluczową rolę w przejmowaniu państwa przez partię władzy. Analizując rok 2017, można posłużyć się metaforą Ziblatta i Levitzkiego, o “pojmaniu sędziów”, która wiąże się z trzema połączonymi procesami: wykorzystanie sądów jako broni przeciwko opozycji instrumentalizację TK dla wykorzystania do realizacji celów politycznych wykorzystanie TK ..

Read more

“Polskie społeczeństwo obywatelskie było źródłem inspiracji dla aktywności obywatelskich w krajach postkomunistycznych i nie tylko” – powiedziała Brigit Van Hout, Regionalny Przedstawiciel Biura Narodów Zjednoczonych d.s. praw człowieka w Europie. “Jednakże nasze wizyty potwierdziły, że reformy implementowane od 2015r. stopniowo erodowały zasadę trójpodziału władzy w Polsce i wpłynęły na prawa do wolności zgromadzeń, stowarzyszania się ..

Read more

Profesor Laurent Pech w swoim artykule dostępnym tutaj: (https://verfassungsblog.de/what-is-rule-of-law-backsliding/) zidentyfikował 8 kroków prowadzących kraj od demokracji do autokracji: 1. Zanikanie państwa prawa rozpoczyna się, gdy obywatele tracą wiarę w system polityczny, co jest spowodowane wzrostem nierówności społecznych, trwałym bezrobociem lub drapieżnością elit politycznych. Często to występuje jednocześnie z kryzysem partii politycznych, w czasie którego przynajmniej ..

Read more