Category : Ludzie sprawiedliwości

Home » Archive by category : Ludzie sprawiedliwości

Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Wśród wielu rozwiązań budzących wątpliwości konstytucyjne znajduje się obniżenie wieku spoczynkowego sędziów Sądu Najwyższego do 65 lat. Na mocy tego przepisu 34 sędziów SN przejdzie w stan spoczynku, chyba że Prezydent uwzględni ich wnioski o przedłużenie możliwości orzekania. Ponadto nowa ustawa pozwala na przechodzenie w stan ..

Read more

Pragniemy przedstawić Państwu sylwetkę sędziego Sądu Najwyższego, który w związku z wejściem w życie nowej ustawy będzie musiał opuścić ten sąd. Jest nim prawnik o niekwestionowanym dorobku naukowym i orzeczniczym. Urodził się się 8 lutego 1951 w Mędrzechowie.   Jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973). Po trzyletniej aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski. Stopień doktora ..

Read more

Prezes Izby Karnej SN, który pokazał swoją klasę, erudycję i wiedzę prawniczą w trakcie dwóch wystąpień przed Senatem w trakcie procedowania ustaw sądowych. Obrońca w procesach politycznych w latach 80-tych, wybitny teoretyk prawa, powołany do Sądu Najwyższego w 1991 r. Syn Marii i Stanisława Zabłockiego. Ukończył w 1974 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pozostając ..

Read more

Przedstawiamy sylwetkę kolejnego sędziego Sądu Najwyższego, wybitnego prawnika z niekwestionowanym dorobkiem naukowym i orzeczniczym, który w związku z wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym ma opuścić szeregi sędziów tego sądu. Sędzia SN Andrzej Wróbel urodził się 18 lipca 1953 roku w Bodzechowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w ..

Read more

Specjalista w zakresie prawa spółdzielczego i prawa rodzinnego, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Sędzia Sądu Najwyższego, powołany na to stanowisko postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2005 r. nr 112-18-05. Były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor znacznej części komentarza do Kodeksu Cywilnego wydanego w 2011 ..

Read more

Dziś pragniemy przedstawić Państwu kolejną niezwykle ciekawą i nietuzinkową postać sędziego Sądu Najwyższego, który w wyniku wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym odejdzie ze służby, czyniąc niepowetowane straty dla polskiej judykatywy. Osobą tą jest prof. dr hab. Wojciech Katner, przedstawiciel nauki, działacz państwowy, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, instruktor harcerski, harcmistrz, Przewodniczący ..

Read more

Sędzia Jacek Gudowski w 1971 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1973 roku zdał egzamin sędziowski. Potem odbył dwuletnią, obowiązkową asesurę sądową. W 1975 roku został sędzią sądu rejonowego, w 1980 r. sędzią sądu wojewódzkiego, a w 1990 Sądu Najwyższego, gdzie dotychczas orzeka. Jest to kolejny sędzia z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem, ..

Read more

Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji naukowych, współautor wydanego w zeszłym roku komentarza do Kodeksu spółek handlowych. Urodził się 12.11.1947 r. W latach 1961-1965 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (magister prawa 1969). Doktor nauk prawnych (1975), od 1985 doktor habilitowany nauk prawnych. 24 ..

Read more

Kolejny wybitny prawnik, który automatycznie zostanie usunięty ze składu Sądu Najwyższego po wejściu w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. Naukowiec, specjalista ds. prawa handlowego i bankowego, pierwszy w wolnej Polsce Rzecznik Spraw Klientów Bankowych. Urodził się 5 lutego 1950 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ..

Read more