Category : Oświadczenia

Home » Archive by category : Oświadczenia

Europejscy sędziowie i prawnicy ze stowarzyszenia MEDEL uznają prof. Gersdorf za pełnoprawnego, aktualnego Prezesa Sądu Najwyższego, a wszystkich sędziów przymusowo przeniesionych w stan spoczynku, za pełnoprawnych Sędziów Sądu Najwyższego http://medelnet.eu/index.php/news/europe/457-solidarity-with-the-judges-of-the-polish-sup..

Read more

18 maja 2018 Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE oraz Federacja Adwokatur Europejskich FBE skupiająca prawników z 47 krajów europejskich wydały oświadczenie w sprawie praworządności i zasady wzajemnego uznawania orzeczeń. Więcej w załączonym dokumencie: 2018 05 18 Wspólne oświadczenie CCBE i FBE z 18 maja 2018 r. w sprawie prawor..

Read more

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji niemal 150131 prezesów i wiceprezesów sądów. W wielu przypadkach decyzje zostały skrytykowane przez organy samorządu sędziowskiego z uwagi na brak ich merytorycznego ..

Read more